Innkalling til Bridgetinget 2018

Alle kretsledere har fått innkalling til Bridgetinget 2018 på epost.  

Innkalling til Bridgetinget 2018

Bridgetinget avholdes på Quality Hotel Entry på Kolbotn fra lørdag 2. juni til søndag 3. juni. 

Innkalling

Begrunnet forslag til tinget kan som vanlig fremmes av klubb, krets, bridgetingets oppnevnte komiteer og forbundsstyret innen 15. februar 2018.
Alle sakspapirer med mer vil bli kunngjort innen 1. april.