Lytt til meldingsforløpet

Å bruke så mye informasjon som mulig er noe som skiller en middels god bridgespiller til en ekspert. Det er ikke alltid like lett, men noen ganger har man så mye informasjon at det å spille kontrakten omtrent blir å spille med åpne kort. Se her:

 

Utspill: Hjerter Konge

Utspillet går til liten, knekten og esset.

Så gjør vi rede for hva vi vet så langt:

Vest har KD10 sjette i hjerter og 4-kort kløver, og 3-kort tilsammen i spar og ruter. For å prøve å få litt mer info fra motparten frir vi oss med hjerter 9, som vest velger å legge liten på, øst stjeler.

kløver 2 kommer i skift, vi legger nieren som går til knekten hos vest. Mer kløver til liten, dama og esset. Så ruter til dama som taper til kongen. så tar motparten for kløverstikket sitt (Vest har kongen), og frir seg i ruter.

Nå begynner vel dette å bli åpen bok vel?

Vest har vist KJ i kløver, KQ i hjerter, og øst har vist KJ i ruter, hjerter kn og kløverdame.

Det er tre honnørpoeng igjen, spar konge, hvem har den, er det gratis å ta kutten? Nei.

Øst ville nok svart 1 sp med 4-kort der, så vest har garantert fordelingen 1-6-2-4. Uten spar konge er åpningen gjort på 9 poeng, mens Øst har svart 1 gr med KJ sjette i ruter og 11 poeng.

Så.. Spar til esset, kongen ramler og claim!

Hele spillet:

Stopp og tenk...

Dette spillet dukket opp fra en lagkamp jeg spilte i helgen på BBO.

 

Utspill: Spar 10

Litt hardt, men absolutt spillbart. Spar 10 ut så ikke så bra ut for min del, men håpet steg da den gikk til liten, esset og liten. Nord fortsatte med ruter til kongen i bordet. Hjerter 10 fra bordet fikk beholde stikket. Hjerter 9 i neste runde gikk til liten, liten, og avkast av ruter fra syd.

Det er nå det kritiske punktet kommer. For hva skjer om vi fortsetter med nok en trumf fra bordet? Jo, nord stikker med esset og frir seg med et svart kort. Bordet er Låst! Da blir vi nødt til å gi avkall på et trumfstikk eller sparstikk, i tillegg til kløvertaperen.

Så for å unngå dette må vi tømme nord for svarte kort før vi spiller den tredje trumfen. Det er veldig trolig han har 6-kort ruter og 4-kort hjerter. Og siden han ikke skiftet til single kløver har han single spar ess og dobbel kløver. (Med singel kløver hadde han sannsynligvis skiftet til den i stikk to for å prøvde å få inn makker på ruteress senere).

Derfor tar vi AK i kløver før vi fortsetter med den tredje trumfen. Nord kommer inn og har bare røde kort å spille. Vi stikker hjemme på hånden, tar ut trumfen og gir bort et kløverstikk. Spartaperen forsvinner nå på kløverfargen som nå er spilt god.

Hele spillet:

 

Dagens lille lure

Dette spillet dukket opp i en parturnering jeg spilte i vinter. Jeg og makker meldte oss uforstyrret opp i 6 kløver, en kontrakt som kun står på å løse trumfen uten taper. Som syd har jeg vist en 17-19 NT med minst 6 kl.

Jeg fikk ruterkonge ut etterfulgt av spar som jeg slapp hjem til kongen. Jeg la ned kløveress og så knekten ramle bak. Hjerter til bordet, kløver 10 rundt som gikk til damen. 1 bet! Uflaks tenkte jeg og gikk ut for å trekke frisk luft.

I ettertid ser jeg at jeg kanskje burde skjønt at motspiller satt med QJ dobbel bak, sere dere hvorfor?